MUDr. Jelena Vojtková

Praktický lékař pro dospělé v Ústí nad Labem

NOVINKY

Dovolená 3. 9. 2021 - sestra přítomna v ordinaci, zástup MUDr. Miluše Kmoníčková 475 201 989.