VZDĚLÁNÍ A PRAXE 

MUDr. Jelena Vojtková 

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ

MUDr. Jelena Vojtková promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1996. V roce 1999 atestovala v oboru všeobecné praktické lékařství. Od září 2011 působí jako praktická a závodní lékařka společnosti Medest s.r.o. Ve své praxi se kromě běžné agendy praktického lékaře zaměřuje na pracovní lékařství a estetickou korektivní medicínu.

Je členkou České lékařské komory, společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů ČR. Je držitelkou Diplomu celoživotního vzdělání. 

Hovoří česky, anglicky, rusky.