CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU (PLATNOST OD 1. 1. 2024)

Zbrojní průkaz

1 500Kč

Vyšetření na nový ŘP

800 Kč

Vyšetření na nový ŘP ( řidiči nad 65 let)

700 Kč

Vstupní, periodická prohlídka do zaměstnání

800 Kč

Vyš. na žádost pacienta nebo organizace: 

  • profesní prohlídky (svářeč, elektrikáři apod.), 
  • práce v zahraničí včetně au pair, 
  • prohlídky pro sportovní účely.

700 Kč

Předoperační vyš. před placeným výkonem (včetně EKG)

1 000 Kč

Vypracování posudku o bolestném a ztrátě spol. uplatnění

500 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

500 Kč

Vypracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu

500 Kč

Komplikovaný administrativní výkon

400 Kč

Příplatek za expresní vyhotovení

200 Kč

Jednoduchý administrativní výkon

300 Kč

Potvrzení přihlášky na VŠ, SŠ

300 Kč

Náhradní PN, PD, doporučení na odbor. vyš. - při ztrátě

200 Kč

Očkování na vlastní žádost

300 Kč

Očkování na vlastní žádost - FSME Adult

1 050 Kč

Očkování na vlastní žádost - Boostrix

950 Kč

Aplikace injekce do svalu na vlastní žádost

200 Kč

Přednostní ošetření bez čekání na vlastní žádost (mimo pořadí v čekárně, bez objednávky, na výslovné přání pacienta - neplatí se za výkon, ale přednostní přístup k lékaři)

400 Kč

Lázně

500 Kč