CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

Zbrojní průkaz

1 000 Kč

Vyšetření na nový ŘP

600 Kč

Vyšetření na nový ŘP ( řidiči nad 65 let)

500 Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání

600 Kč

Periodická, výstupní prohlídka do zaměstnání

500 Kč

Vyš. na žádost pacienta nebo organizace: 

  • profesní prohlídky (svářeč, elektrikáři apod.), 
  • práce v zahraničí včetně au pair, 
  • prohlídky pro sportovní účely.

500 Kč

Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu

400 Kč

Předoperační vyš. před placeným výkonem (včetně EKG)

700 Kč

Vypracování posudku o bolestném a ztrátě spol. uplatnění

300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

300 Kč

Vypracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu

300 Kč

Komplikovaný administrativní výkon

200 Kč

Jednoduchý administrativní výkon

100 Kč

Potvrzení přihlášky na VŠ, SŠ

200 Kč

Náhradní PN, PD, doporučení na odbor. vyš. - při ztrátě

100 Kč

Očkování na vlastní žádost

200 Kč

Aplikace injekce do svalu na vlastní žádost

100 Kč

Přednostní ošetření bez čekání na vlastní žádost (mimo pořadí v čekárně, bez objednávky, na výslovné přání pacienta - neplatí se za výkon, ale přednostní přístup k lékaři)

300 Kč

Lázně

300 Kč

Infuze vit. C včetně podání

850 Kč

Guna MD inj. včetně podání

450 Kč