Koronavirus - novinky

04.04.2020

Vzhledem ke koronavirové epidemii jsme na základě doporučení předsednictva Spolku praktických lékařů ČR přijali tato opatření:

S okamžitou platností omezujeme všechny preventivní prohlídky, očkování, pracovně lékařské prohlídky, prohlídky pro ŘP a další prohlídky, které nemají akutní charakter. Opatření se netýká naplánovaných předoperační vyšetření.

S okamžitou platností zavíráme čekárny. Pacienti budou do čekárny a ordinace vpuštění pouze po jednom a pouze po předchozí domluvě. Prosíme pacienty, aby do ordinace přišli v roušce a před vstupem do ordinace si umyli ruce.

Ordinační dobu zkracujeme na 4 hodiny denně, počítáno vždy od začátku pracovní doby.

Kontroly po běžných onemocněních s okamžitou platností rušíme. Pro ukončení neschopenky prosím volejte do ordinace.

Žádosti o léky prosím objednávejte telefonicky nebo posílejte emailem na adresu vojtkovaj@outlook.cz

Žádáme pacienty, kteří mají příznaky suspektní pro onemocnění COVID19 tj.např. zvýšenou teplotu, kašel, dýchací potíže, ať zůstanou doma a kontaktují nás telefonicky nebo příslušnou hygienickou stanici nebo linku 112 nebo linku 1212!

Akutní případy nadále samozřejmě ošetřujeme!

Vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek a Rozhodnutí vlády ČR bude do odvolání provoz ordinace zajišťován pouze na základě telefonického objednání a stanovení přesného času návštěvy ordinace. Objednaní pacienti mohou vstoupit do budovy pouze na přímý pokyn lékaře či zdravotní sestry po telefonickém ohlášení.

Vzhledem k dalšímu vývoji situace, prosím sledujte průběžně naše stránky.